Dobrá spolupráca je o kvalitnej práci, dôvere, dialógu, informáciách a diskrétnosti.

Účtujeme v programe Pohoda

 

Moja filozofia

Kvalita

13.05.2016 19:01
V súčasnosti je samostatných účtovníkov a účtovníckych firiem také množstvo, že sa len ťažko viete rozhodnúť a vybrať si. Ak chcete, aby účtovník vašej firme prospel, musíte dbať na niekoľko základných faktorov. A tým hlavným je kvalita. Ako sa pozná? Pre mnoho ľudí je dnes na prvom mieste cena –...

Diskrétnosť

07.10.2015 17:00
Múdrosť je sklo, diskrétnosť je diamant.   V mojom živote som sa tiež stretla so situáciou, keď cudzí ľudia vedeli o mne viac ako ja sama o sebe. Bola som z toho sklamaná a veľa krát aj deprimovaná. Preto veľmi premýšľam o tom komu sa zverím. Po...

Informovanosť

07.10.2015 16:58
Dnes nevyhnutné a veľmi dôležité. Informovať zákazníka o pripravovaných zmenách zákonov, aby mal možnosť včas reagovať. Tie sa u nás menia neskutočnou rýchlosťou. Aby mal dostatok času prispôsobiť sa pripravovaným zmenám, prehodnotiť investície a plány. Pravidelne informovať...

Dôvera

07.10.2015 16:37
Možno jedno z najdôležitejších slov. Ak nemá podnikateľ dôveru ku svojmu účtovníkovi, všetka spolupráca zlyháva. Ak sa bojí predostrieť svoje plány a nápady, účtovník mu nevie poradiť ani ho usmerniť. Spolupráca medzi podnikateľom a účtovníkom je dlhodobá, preto aj zo strany...

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera o novinkách v účtovaní a daniach:

Anketa

Páči sa Vám moja stránka?

áno (8)
100%

nie (0)
0%

Celkový počet hlasov: 8

Užitočné informácie

Transferové oceňovanie a závislé vzťahy.

11.11.2015 19:22
    Transferové oceňovanie možno nazvať ako postup stanovenia cien kontrolovaných transakcií, ktoré uskutočňujú prepojené (závislé) osoby tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu.  Od 1. januára 2015 sa v rámci novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z...

Predaj tovaru do EÚ alebo do zahraničia - princíp DPH

14.11.2015 19:14
  Povinnosť uplatniť špecifický princíp DPH v rámci vystavovania faktúry pri predaji tovaru do zahraničia, je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Mnohý podnikatelia majú s týmto problém, preto vám prikladám jednoduchú tabuľku ako pomôcku pre vaše podnikanie.   Pri...

Daňovým výdavkom až po zaplatení !

10.02.2016 19:41
  Súčasťou základu dane až po zaplatení sú:   Paragraf 17 odst. 19 zákona o DzP platí od 1.1.2015 Pís. a) náklady na kompenzačné platby v sieťových odvetviach /vodohospodári/ Pís. b) náklady na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku u dlžníka...

Odvody pre SZČO 2016

25.01.2016 17:28
NOVÉ ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV OD 1.1.2016 Január 2016 prináša zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý okrem iného ovplyvňuje aj výpočet odvodov pre SZČO a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby. Vymeriavací základ, z ktorého sa odvody vypočítavajú je viazaný na vývoj...

Posunutie lehoty na podanie daňového priznania

26.02.2016 10:13
Je tu možnosť posunuť daňové priznanie až na 30.6.2016!  Či ide o firmu, ktorej vychádza vysoká daň a tiež vysoké preddavky alebo o firmu ktorá ani nemá na zaplatenie dane alebo daňovej licencie Oznámte správcovi dane, že si posúvate lehotu na podanie daňového priznania na neskôr. Prečítajte...

Daňové priznanie za rok 2015

27.01.2016 21:31
Dôležité informácie o daňovom priznaní. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 máte povinnosť  podať vtedy, ak Vaše zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý...

Daň z motorových vozidiel 2015

05.01.2016 22:06
Nezabudnite na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel do 31.01.2016 a aj daň uhradiť. Predmet dane z motorových vozidiel od 1. januára 2015 Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových...

DPH V.časť

17.12.2015 20:40
Zmena legislatívy v oblasti kontrolného výkazu DPH Od 1.4.2016 sa zavádza povinnosť položkového vykazovania odpočtov v sekcii B3 kontrolného výkazu DPH v prípade, ak je celková suma odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie 3000 eur a viac. Platiteľ bude povinný v takomto prípade uviesť osobitne...

DPH IV.čať

17.12.2015 20:36
Podľa ustanovenia § 73 písm. b) zákona platného do 31. decembra 2015 platiteľ dane bol povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby.  Po novelizácii zákona bude platiteľ dane, ktorý prijal platbu pred dodaním tovaru alebo služby povinný vystaviť...

DPH III.časť

17.12.2015 20:24
Na čo sa od 1. januára 2016 zníži DPH z 20 na 10 % 1. Mäso z domácich hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené, okrem mäsa z divých hovädzích zvierat (bez vnútorností) 2. Domáce bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené (bez...
1 | 2 >>