Archív článkov

Platenie preddavky k dani z motorových vozidiel

04.01.2019 16:21
  https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel#preddavky_na_dan

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

27.12.2018 15:27
  Úpravou sadzieb dane z motorových vozidiel v roku 2019 sa vypočíta daň z motorových vozidiel za rok 2018, ako aj predpokladaná daň z motorových vozidiel na rok 2019.   Daň z motorových vozidiel za rok 2018 vypočíta daňovník nasledovným postupom: zistí základ dane, podľa základu dane...

Sapphire agency, s.r.o.

01.10.2018 14:28
"Ako začínajúca podnikateľka som nemala veľa skúseností. Mala som veľa otázok a nejasnosí ohľadom účtovania v mojej firme. Veľmi dlho som hľadala  človeka, ktorý by mi poradil a  naviedol ma tým správnym smerom, nakoľko moja oblasť podnikania je špecifická, a nie každý účtovník s ňou má...

Povinná elektronická komunikácia od 1.7.2018 !!!

20.06.2018 11:48
Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní zavádza od 01.07.2018 povinnú elektronickú komunikáciu pre všetky fyzické osoby – podnikateľov, registrovaných pre daň z príjmov.    V praxi sa zmena dotkne fyzických osôb:    živnostníci, audítori, finanční agenti a poradcovia, lekári,...

Zmena tuzemského stravného od 1.6.2018

19.06.2018 12:07
Čo všetko prináša zmena tuzemského stravného? Novým Opatrením MPSVaR pod číslom 148/2018 Z. z. sa od 01. júna 2018 ustanovujú nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty. Táto zmena tuzemského stravného ovplyvňuje aj ďalšie veličiny. Schválené stravné pre tuzemské pracovné cesty:  Pre časové...

Účtovníctvo pre každého

12.01.2018 21:36

Zoznam variabilných symbolov

04.01.2018 16:24
Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018   P.č.                 Druh platby                                        ...

Informácia k predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2017

04.01.2018 16:20
  https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2018/2018.01.03_Info_dan_priz.pdf

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2018

04.01.2018 16:18
Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára...

Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

04.01.2018 16:15
Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty  podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý je fyzickou...
Záznamy: 1 - 10 zo 59
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>