Dialóg

12.12.2016 18:33

Veľmi dôležité slovo.

Podnikateľ by mal pravidelne viesť dialóg so svojim účtovníkom ( a nie len o počasí).

Tém ktoré treba prediskutovať je určite veľa.

Na tomto chcem postaviť svoj základ práce účtovníčky.

Viesť dialóg so svojim klientom, rozobrať jeho plány, prediskutovať investície a zámery.

Pochopiť filozofiu firmy a pomôcť svojimi myšlienkami a nápadmi k rozvoju podnikania.

Dobrá účtovníčka nezhŕňa len papiere, dobrá účtovníčka diskutuje.