Dovolenka- dočasné uzatvorenie prevadzkarne

13.06.2017 09:50

Určite viacerí budete riešiť dovolenky, preto prikládam odkaz na článok a tlačivo o dočasnom uzatvorení prevadzkarne

 

 

 

 ht tp://www.etlaciva.sk/tlaciva/tlaciva-pre-verejnost/obec-mesto-obcan/295-ohlasenie-docasneho-uzatvorenia-prevadzkarne