DPH IV.čať

17.12.2015 20:36

Podľa ustanovenia § 73 písm. b) zákona platného do 31. decembra 2015 platiteľ dane bol povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby. 

Po novelizácii zákona bude platiteľ dane, ktorý prijal platbu pred dodaním tovaru alebo služby povinný vystaviť faktúru buď do: 

  •  15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo
  •   do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. 

Z uvedenej zmeny v zákona vyplýva, že pokiaľ platiteľ dane príjme platbu pred dodaním tovaru alebo služby napr. 10. v príslušnom kalendárnom mesiaci, môže vystaviť faktúru buď do:

 - 25. v príslušnom kalendárnom mesiaci t.j. do 15 dní od prijatia platby alebo

 - 30. resp. 31. v príslušnom kalendárnom mesiaci t.j. do konca kalendárneho mesiaca v ktorom bola platba prijatá.

 Ak platiteľ dane príjme platbu napr. 20. v príslušnom kalendárnom mesiaci je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby.  

 

 

 

 

Lesana Ďuricová