DPH V.časť

17.12.2015 20:40

Zmena legislatívy v oblasti kontrolného výkazu DPH

Od 1.4.2016 sa zavádza povinnosť položkového vykazovania odpočtov v sekcii B3 kontrolného výkazu DPH v prípade, ak je celková suma odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie 3000 eur a viac.

Platiteľ bude povinný v takomto prípade uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov s uvedením ich identifikačného čísla pre daň. 

 

 

 

Lesana Ďuricová