Informácia k predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2017

04.01.2018 16:20

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2018/2018.01.03_Info_dan_priz.pdf