Informovanosť

07.10.2015 16:58

Dnes nevyhnutné a veľmi dôležité.

Informovať zákazníka o pripravovaných zmenách zákonov, aby mal možnosť včas reagovať. Tie sa u nás menia neskutočnou rýchlosťou.

Aby mal dostatok času prispôsobiť sa pripravovaným zmenám, prehodnotiť investície a plány.

Pravidelne informovať o stave firmy, vypočítať predbežné výsledky. Prehodnotiť náklady firmy a optimalizovať zisk. Odhadnúť výšku dane z príjmov v dostatočnom predstihu, aby nebol zákazník pred podávaním daňového priznania prekvapení.

Informovať o pohľadávkach ale aj záväzkoch a diskutovať o možnostiach.

Dobrá účtovníčka informuje, nebojí sa navrhnúť svoje nápady.

 

Lesana Ďuricová