Minimálna mzda od 1.1.2017

04.01.2017 09:55

https://www.minimalnamzda.sk/

 

Minimálna mzda pre rok 2017 predstavuje 435 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,50 euro.