Odklad daňového priznania

31.03.2017 14:47
 
Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nezadržateľne priblížil.
Ak nemáte peniaze na zaplatenie dane alebo ešte zháňate doklady na zníženie daňovej povinnosti, môžete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania.
Stačí, ak túto skutočnosť oznámite daňovému úradu najneskôr do konca marca.

Zaslanie oznámenia o predĺžení lehoty DPFO

Ak komunikujete s finančnou správou elektronicky, oznámenie alebo žiadosť o predĺžení lehoty podávate cez portál Finančnej správy.
Prihláste sa a oznámenie alebo žiadosť vložte cez: Katalóg formulárov - Správa daní - Podanie pre FS - Správa daní, Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky.
Ostatní daňovníci toto oznámenie alebo žiadosť zasielajú poštou prípadne doručia osobne na príslušný daňový úrad.
 

Odklad dane FO upravuje § 49 ods. 3 Zákona o dani z príjmov. Lehotu na podanie dane si môžete odložiť:

  • najviac o 3 kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. V oznámení je potrebné uviesť novú lehotu, v ktorej sa podá daňové priznanie a daň aj zaplatí, t.j. najneskôr do 30.06.2017.
  • najviac o 6 kalendárnych mesiacov, ak sú súčasťou zdaniteľné príjmy plynúce zo zahraničia s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. V oznámení je potrebné uviesť informáciu, že máte príjmy zo zahraničia a novú lehotu, v ktorej sa podá daňové priznanie a daň aj zaplatí, t.j. najneskôr do 30. 09. 2017. Keďže 30. september pripadá na víkend, posledným dňom na podanie daňového priznania je 02. 10. 2017.  Dôležité je, aby tieto príjmy zo zahraničia boli aj v odloženom daňovom priznaní uvedené!

Vzor oznámenia o predĺžení

 

 

Lesana Ďuricová