Odloženie daňového priznania a odvody

01.10.2019 21:33
Odloženie daňového priznania vám prácu odloží o 3 alebo 6 mesiacov. Rovnako odloží aj zaplatenie samotnej dane z príjmov. Neušetrí, iba odloží. Čo však urobí predĺženie tejto lehoty s odvodmi SZČO? Veľa. Môže ich totiž ušetriť.

 

Registrácia za platiteľa do Sociálnej poisťovne

SZČO, ktorý doteraz nebol povinný sa registrovať v Sociálnej poisťovni a nič jej platiť nemusel z dôvodu, že zatiaľ nedosiahol hranicu príjmu pre registráciu, štandardne podáva daňové priznanie do 02. apríla 2018. Ak za rok 2018 presiahol hranicu príjmu pre povinnú registráciu za povinného platiteľa sociálneho poistenia (za r. 2018 ide o 5 724 EUR), musí sa od 1. júla 2019 registrovať. A zároveň platiť aspoň minimálne odvody.
 
Ak si však predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, dátum povinnej registrácie sa posúva na 1. októbra 2019.

 

Platenie poistného si takto posunie do budúcnosti. A vlastne aj čosi ušetrí – a to poistné za júl, august a september, čo v r. 2018 pri minimálnych odvodoch znamená cca 474 EUR.
 

Už registrovaný platiteľ do Sociálnej poisťovne, ktorý platí vyššie, než minimálne odvody

 

Každé podané daňové priznanie mení výšku odvodov – okrem prípadov, keď SZČO platí minimálne odvody. Priznanie podané do 31. marca zmení výšku odvodov od 1. júla. Priznanie podané do 30. júna zmení výšku odvodov od 1. októbra.

 

Ak ste od júla 2018 do júna 2019 platili odvody v určitej výške a v daňovom priznaní 2018 vám vychádza/vyjde nižší vymeriavací základ než vlani, od júla 2019 budú nižšie aj vaše odvody. Ak si však podanie daňového priznania odložíte, odvody vypočítaného na základe tohto priznania sa vám logicky znížia až od 1. októbra 2019. 3 mesiace tak budete platiť viac, než by ste vlastne mali. V tomto prípade je pre vás odloženie daňového priznania nevýhodné a radšej ho dokončite hneď:)

 

Príklad

Júlia platí od júla 2018 do júna 2019 poistné na sociálne poistenie 182 EUR. Na základe daňového priznania za 2018 bude jej vypočítané poistné v sume 158 EUR – teda nižšie. Ak daňové priznanie podá do 31. marca 2019, od júla 2019 platí už odvody v novej, nižšej sume 158 EUR. Ak ho podá neskôr, do 30. júna 2019, od júla do septembra 2019 bude platiť ešte odvody v pôvodnej výške 182 EUR mesačne. 158 EUR mesačne platí až od októbra 2019.

Ak ste od júla 2018 do júna 2019 platili/platíte odvody v určitej výške a daňové priznanie 2018 vám vychádza vyšší vymeriavací základ než vlani, od júla 2019 budú vyššie aj vaše odvody. Ak si priznanie odložíte, odložíte si 0 3 mesiace aj zvýšené odvody. V tomto prípade je pre vás odloženie daňového priznania výhodou.

 

Príklad

Marek platil od júla 2018 do júna 2019 poistné na sociálne poistenie 160 EUR. Na základe daňového priznania za r. 2018 bude jeho vypočítané poistné 230 EUR. Ak daňové priznanie podá do 31. marca 2019, odvody v novej, vyššej sume 230 EUR bude platiť už od júla 2019. Ak ho podá neskôr, teda do 30. júna 2019, od júla do septembra 2019 platí ešte odvody v pôvodnej výške 160 EUR mesačne. 230 EUR mesačne bude platiť až od októbra 2019.

To isté platí aj pre SZČO, ktoré zatiaľ neplatili žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, no ich príjem resp. základ dane v daňovom priznaní za rok 2018 hovorí, že od r. 2019 sa im nevyhnú. Ak si priznanie legálne odložia (presný postup tu), jednoducho ušetria 3 mesačné platby.