Posunutie lehoty na podanie daňového priznania

03.01.2017 20:40

Je tu možnosť posunuť daňové priznanie až na 30.6.2017! 

Či ide o firmu, ktorej vychádza vysoká daň a tiež vysoké preddavky alebo o firmu ktorá ani nemá na zaplatenie dane alebo daňovej licencie

Oznámte správcovi dane, že si posúvate lehotu na podanie daňového priznania na neskôr.
Prečítajte si tento
Článok obsahuje konkrétne vzory oznámení, dokonca postup, ako cez všeobecné podania toto oznámenie poslať.

 Alebo sa obráťte na svoju účtovníčku.

https://www.ftmaudit.sk/Odklad-daňového-priznania-posunutie-lehoty-na-podanie-daňového-priznania.html

 

 

 

Lesana Ďuricová