Sociálna poisťovňa pošle oznámenie

11.08.2016 20:42

Sociálna poisťovňa pošle oznámenie o platení poistného tým živnostníkom a ostatným SZČO,

  • ktorým od 1. júla 2016 vzniká povinné poistenie, alebo

  • tým SZČO, ktorým povinné poistenie pokračuje aj po 30. júni 2016

V praxi to znamená, že ak SZČO nebola pred 1. júlom 2016 povinne poistená a vznikne jej povinné poistenie SZČO, Sociálna poisťovňa jej zašle oznámenie o vzniku poistenia. Zároveň oznámi aj vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného (číslo účtu, variabilný symbol a špecifický symbol, splatnosť poistného).

Tie SZČO, ktoré boli povinne poistené k 30. júnu 2016 a na základe dosiahnutého príjmu z podnikania im pokračuje povinné poistenie SZČO aj po 30. júni 2016, zo Sociálnej poisťovne dostanú oznámenie o vymeriavacom základe na platenie poistného a sume odvodov na platenie poistného.

Sociálna poisťovňa napriek tomu, že jej to zákon neprikazuje, bude posielať aj oznámenia o zániku povinného poistenia SZČO. Tým SZČO, ktoré boli povinne poistené k 30. júnu 2016 a za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli hranicu príjmu pre pokračovanie povinného poistenia, pošle Sociálna poisťovňa oznámenie o zániku povinného poistenia SZČO dňom 30. júna 2016. Tým SZČO, ktoré majú za rok 2015 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a budú povinne poistené k 30. septembru 2016, a za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli hranicu príjmu pre pokračovanie povinného poistenia, pošle Sociálna poisťovňa oznámenie o zániku poistenia dňom 30. septembra 2016.