SZČO a júl 2019: odvody, pravidlá, výpočet a príklady

01.09.2019 21:17

 

V júli sa toho v živote živnostníkov a SZČO deje každoročne veľa. Zmeny sa týkajú hlavne Sociálnej poisťovne a odvodov platených tejto inštitúcii – niektorí z podnikateľov ich totiž platiť začínajú, ďalší končia a väčšina z nich by si mala platené odvody vypočítať či nanovo prepočítať. Už pár rokov za podnikateľa všetky povinnosti vykoná Sociálna poisťovňa – prihlási ho či odhlási a rovnako mu automaticky vypočíta, koľko platiť. Poďme na základný prehľad pre rok 2019:

 

Júl 2019: zlomový mesiac

Kľúčovou pre posúdenie povinnosti platiť je suma podnikateľských príjmov daného živnostníka. Tú je potrebné porovnať s hranicou pre povinné platenie odvodov. Pre rok 2018 ide o sumu 5 724 EUR:

  • kto odvody doteraz neplatil a jeho podnikateľské príjmy za rok 2018 boli vyššie ako 5 724 EUR, odvody platiť začína. Sociálna poisťovňa ho sama zaregistruje
  • kto odvody doteraz neplatil a jeho príjmy za rok 2018 boli rovné alebo nižšie ako 5 724 EUR, odvody naďalej povinne neplatí. Môže ich samozrejme platiť dobrovoľne. Jeho príjmy sa podľa rovnakého pravidla (a novej “hraničnej” sumy) opäť posúdia o rok – v júli 2020.
  • kto odvody doteraz platil a jeho príjmy za rok 2018 sú vyššie ako 5 724 EUR, v platení odvodov pokračuje. Musí si však prepočítať ich výšku – i keď to za neho rada urobí Sociálna poisťovňa, no pre istotu :)
  • kto odvody doteraz platil a jeho príjmy za rok 2018 boli rovné alebo nižšie ako 5 724 EUR, odvody od júna platiť prestáva a Sociálna poisťovňa ho povinný sa odhlási.

Príjmy, nie základ dane. A aj to nie všetky

Pri čísle 5 724 EUR sa sledujú príjmy SZČO. Teda nie rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. základ dane či zisk. Ale hrubé príjmy bez uplatnenia – reálnych či paušálnych – výdavkov.

Ktoré príjmy sa do sumy 5 724 EUR zahŕňajú:

príjmy z podnikania v zmysle “podnikanie na základe živnostenského oprávnenia”

príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti – teda podnikania na základe iných oprávnení (advokáti, notári, sprostredkovatelia atď)

aktívne príjmy umelcov a autorov (príjmy z vytvorenia diela)

 

Ktoré príjmy sa do sumy 5 724 EUR nezahŕňajú:

príjmy z prenájmu nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom – tj bez živnosti, iba na základe registrácie na DÚ v zmysle § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov

pasívne príjmy autorov a umelcov (príjmy z licenčných zmlúv, tantiémy)

príjmy zo zamestnania – v cudzej firme i vlastnej eseročke. Zamestnaním sú aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – akokoľvek nelogicky to znie

kapitálové príjmy – napr. vyplatené úroky z mikropôžičiek

ostatné príjmy (príležitostné príjmy, výhry zo súťaží, príjmy z predaja bytu, zárobky z investovania do kryptomien a pod.)

a samozrejme výnosy či akékoľvek čísla z vlastnej eseročky – všetky odvodové súvislosti uvedené v tomto článku sa týkajú iba fyzických osôb.

 

V prípade, ak ste svoje príjmy uviedli správne do daňového priznania, ide o sumu z riadku 41.

 

Výpočet odvodov

1. vymeriavací základ = (základ dane z príjmov 2018 + odvody do Sociálnej i zdravotnej poisťovne zaplatené v r. 2018) : 1,486 : 12

Vymeriavací základ sa zo základu dane prepočíta takto:

k základu dane z príjmov sa pripočítajú iba “povinné” odvody – teda nepripočítajú sa dobrovoľne platené odvody do Sociálnej poisťovne či dobrovoľné príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie. Konkrétne ide o súčet súm z poslednej strany PDF-kového formuláru daňového priznania: riadku 13 (celkové zdravotné odvody) plus riadku 11 (celkové sociálne odvody) mínus riadok 12 (dobrovoľné sociálne odvody) 

na prepočet sa použije koeficient 1,486

mesačný vymeriavací základ sa delí číslom 12 – čo môže v niektorých situáciách pomôcť najmä dobre zarábajúcim podnikateľom, ktorí minulý rok podnikali iba niekoľko mesiacov.

2. mesačné odvody = sadzba 33,15% x vymeriavací základ

Sadzbu 33,15% uvádzam spolu v jednom čísle len pre zjednodušenie. V skutočnosti je súčtom 4 rôznych sadzieb pre 4 rôzne poistenia – pre každé z nich sa odvody musia vypočítať samostatne a zaokrúhliť na 2 desatinné miesta nadol:

nemocenské poistenie 4,4%

dôchodkové poistenie 18%

invalidné poistenie 6%

rezervný fond solidarity 4,75%

Dobrovoľne môže SZČO platiť aj poistenie v nezamestnanosti 1%

Ak je vypočítané poistné nižšie ako 158,11 EUR, SZČO platí od júla 2019 158,11 EUR. Od januára 2020 však bude platiť minimálne odvody v novej minimálnej sume 167,89 EUR.
Ak je vypočítané poistné vyššie ako 158,11 EUR, SZČO platí od júla 2019 ním vypočítanú sumu. Aj od januára 2020, odvody sa mu menia najskôr až v júli 2020.