Účtovanie dotácií, grandov, darov a iných príspevkov u organizácií nezriadených na podnikanie.

15.04.2021 15:02

Ako postupovať pri dotáciách, daroch a príspevkoch u neziskovej organizácií alebo občianskom združení ?

 

 

https://www.epi.sk/cely/odborny-clanok/Dotacie-nenavratne-financne-prispevky-dary-a-ine-externe-zdroje-financovania-cinnosti-organizacii-nezriadenych-alebo-nezalozenych-na.htm