Zmena tuzemského stravného od 1.6.2018

19.06.2018 12:07

Čo všetko prináša zmena tuzemského stravného?


Novým Opatrením MPSVaR pod číslom 148/2018 Z. z. sa od 01. júna 2018 ustanovujú nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty. Táto zmena tuzemského stravného ovplyvňuje aj ďalšie veličiny.


Schválené stravné pre tuzemské pracovné cesty:
 Pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty – 4,80 €  

     Pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty – 7,10 € 

 Pre časové pásmo  nad 18 hodín trvania pracovnej cesty – 10,90 €


Čo sa ešte mení?
 1. Minimálna suma gastrolístka

 2. Minimálna a maximálna hodnota daňového príspevku na stravovanie

 3. Maximálna hodnota stravného pre SZČO za odpracovaný deň

 4. Krátenie stravného pri pracovnej ceste zamestnanca


1. Minimálna suma gastrolístka  (Zákonník práce - § 152 ods. 4). 

Podľa Zákonníka práce, minimálna suma stravného lístka musí predstavovať najmenej 75 % hodnoty stravného pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín. Od júna 2018 má teda zamestnanec nárok na stravný lístok v minimálnej hodnote 3,60 € (4,80 * 0,75).


2. Minimálna a maximálna hodnota daňového príspevku na stravovanie (Zákonník práce - § 152 ods. 3, Zákon o dani z príjmov - § 19 ods. 2, písm. c) bod 5)
Zákonník práce ustanovuje aj výšku minimálneho a maximálneho príspevku na stravovanie. Minimálny príspevok je najmenej 55% z ceny jedla.  Ak ide o príspevok zo stravného lístka v  hodnote 3,60 € - minimálna suma  príspevku od júna 2018 bude 1,98 € (3,60 * 0,55).

V prípade, ak zamestnávateľ pre svojich zamestnancov sprostredkuje stravovanie v stravovacom zariadení prostredníctvom „ich vlastných stravovacích poukážok“, za cenu jedla sa považuje hodnota stravovacej poukážky.
Maximálny príspevok
Maximálna suma, ktorou môže zamestnávateľ prispieť, je 55% z hodnoty stravného za časové pásmo 5 až 12 hodín. Od júna 2018 to bude suma 2,64 € (4,80 * 0,55). Do tejto výšky je príspevok na stravovanie uznateľným daňovým výdavkom zamestnávateľa.
 
Otázka:  Firma zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie prostredníctvom inej právnickej osoby. V stravovacom zariadení je cena jedla v hodnote 3,20 €.  Zamestnávateľ prispieva sumou 2 €. Môže si zamestnávateľ uplatniť tieto dve eurá do daňových výdavkov?
Riešenie:
Minimálny príspevok je vo výške 55% z ceny jedla – teda suma 1,76 € (3,20 * 0,55). Maximálna hodnota príspevku je do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín – suma 2,64 €  (4,80 * 0,55).
Zamestnávateľ môže prispievať sumou 2 € na každé jedlo. Celá výška príspevku je plne uznateľným daňovým výdavkom.

3. Maximálna hodnota stravného pre SZČO za odpracovaný deň (Zákon o dani z príjmov - § 19 ods. 2, písm. e, p)
Aj u podnikateľov – FO dôjde k zvýšeniu daňového výdavku za stravovanie. Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 má nárok za každý odpracovaný deň na stravné. A to vo výške stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín – tj. od júna 2018 v hodnote 4,80 €.
Nárok na stravovanie vo výške maximálne 4,80 €,  musí daňovník podložiť preukázateľným dokladom (napr. doklad z reštaurácie – blok z ERP/VRP, nákup gastrolístkov...).

 Ak podnikateľ SZČO vykonáva prácu na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko, vzniká mu nárok na stravné podľa počtu hodín, ktoré strávil na pracovnej ceste. A to v rozsahu, ako je ustanovené v zákone o cestovných náhradách. Čo znamená, že pri pracovnej ceste pre podnikateľa SZČO sa uplatňuje stravné ako pre zamestnancov.

4. Krátenie stravného pri pracovnej ceste zamestnanca (Zákon o cestovných náhradách - § 5 ods. 6)
Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie (raňajky, obed alebo večeru), nárok na stravné sa mu kráti v rozsahu poskytnutej stravy.
 Raňajky (krátenie 25%)  

    Obed (krátenie 40 %) 

 Večera (krátenie 35%)
 
Krátenie stravného sa vypočíta z ustanovenej sumy pre časové pásmo nad 18 hodín. Od júna 2018 to bude z hodnoty 10,90 €.

 

 

 

Lesana Ďuricová