Mzdy a personalistika

 
  •  komplexné spracovanie mzdovej agendy

  •  vypracovanie pracovných zmlúv

  •  spracovanie a výpočet miezd zamestnancov

  •  spracovanie prihlášok, odhlášok do poisťovní, podávanie potrebných výkazov mesačne, zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad SR

  •  vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti

  •  vypracovanie potrebných potvrdení (zápočtový list, evidenčný list dôchodk.poistenia ...)

  •  príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností 

  •  doručenie príslušných tlačív na daňový úrad, poisťovne, v zákonom stanovenej lehote