Účtovné poradenstvo

 

- kedy viest jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu.

- konzultačné služby pri riešení konkrétnych odborných problémoch ( spôsob účtovania, spôsoby odpisovania majetku, finančný prenájom, postúpenie zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu a pod.)

- kontrola správnosti účtovania