Účtovné poradenstvo

  •  kedy viest jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu.
  •  konzultačné služby pri riešení konkrétnych odborných problémoch ( spôsob účtovania, spôsoby odpisovania majetku, finančný prenájom, postúpenie zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu a pod.)
  • kontrola správnosti účtovania