EBOOK: Ako vybrať dobrú účtovníčku ?

 

Skôr ako začnete pátrať po vhodnej účtovníčkek vedeniu vášho účtovníctva, musíte si uvedomiť, že je pre 

vaše podnikanie životnedôležitá !

Čo ale neznamená, že nutne musíte hľadať tú najdrahšiu firmu.

- Aké otázky mám klásť účtovníčke na prvom stretnutí ?

- Čo by mala spĺňať

 

 

 

 

 

Názov formulára

EBOOK na stiahnutie