Dobrá spolupráca je o kvalitnej práci, dôvere, dialógu, informáciách a diskrétnosti.

Účtujeme v programe Pohoda

 

 

Ponúkam bezstarostné vedenie účtovníctva zaneprázdneným podnikateľom a s.r.o.-čkám.

 

Posúdenie a vypracovanie transferovéj dokumetácie

majú moji zákazníci ZADARMO, ako BONUS za vernosť.

 

Kontaktujte ma

cez priložený formulár a dohodneme sa

Užitočné ...

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2018

04.01.2018 16:18
Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2018 https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.12.29_preddavky_FO_par34.pdf

Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

04.01.2018 16:15
Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty  podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.12.29_odpoc_dano_straty_FO.pdf

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2018

04.01.2018 16:14
Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov  právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2018   https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2017/2017.12.29_preddavky_DPPO.pdf

Povinnosť komunikovať s FS elektronicky po 1.1.2018

04.01.2018 16:09
Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 sa v zákone č. 563/2009 Z.z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu. To znamená, že od 1.1.2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich o:  - právnické osoby zapísané v obchodnom, registri a ich zástupcov,  - a od...

Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017

27.12.2017 22:25
Od 1.1.2017 sa zvyšujú paušálne výdavky. Niektorým živnostníkom výrazne ovplyvnia aj výšku odvodov poistného, ktoré platia do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Výška odvodov poistného plateného Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni sa počíta zo sumy, ktorá je naviazaná na základ dane z príjmov. Keďže výška paušálnych...

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

27.12.2017 15:24
Aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť v roku 2018 Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) patria k aktívnym príjmom: príjmy zo závislej činnosti (príjmy podľa §5), príjmy z podnikania (príjmy podľa §6 ods. 1), príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti...

Slobodné povolania – platenie odvodov a daní v roku 2017

27.12.2017 15:11
Čo sú to slobodné povolania? Napriek tomu, že s pojmom slobodné povolania sa v praxi často stretávame, v slovenskej legislatíve jeho presnú definíciu nenájdeme. Pod tento pojem možno zaradiť predovšetkým povolania, s ktorými sa spájajú určité odborné vlastnosti a vzdelanie, ktoré treba zväčša preukázať pri odbornej skúške, a bez ktorých by nebolo...

Zmluva o dielo v roku 2018

27.12.2017 15:07
Zmluva o dielo v roku 2018 - charakteristika   Zmluvu o dielo môžeme v jednoduchosti charakterizovať ako záväzok zhotoviteľa zhotoviť (vykonať) dielo pre objednávateľa na základe jeho objednávky. Zmluva o dielo môže byť uzavretá podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka v závislosti od toho, kto je zhotoviteľom a objednávateľom. Ak je...

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov) v roku 2018

27.12.2017 15:02
Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018   Zákon o dani z príjmov dáva umelcom na výber. Pozrite si výhody a nevýhody rôznych režimov zdanenia v roku 2018. Umelci, autori rôznych umeleckých diel, môžu mať rôzne druhy príjmov. Ide predovšetkým o príjmy za vytvorenie diela, za podanie umeleckého...
Záznamy: 1 - 9 zo 25
1 | 2 | 3 >>

Anketa

Páči sa Vám moja stránka?

áno (54)
100%

nie (0)
0%

Celkový počet hlasov: 54

google-site-verification: googled1ed214b68e83ea0.html
f5c174cdb57bbb8cfb516342749031cffa5f6c43

Užitočné odkazy

Sociálna poisťovňa

09.10.2015 19:57

Úvodná stránka

Kariéra

27.08.2016 11:26
4 jednoduché návyky, vďaka ktorým dokážete všetko, čo chcete: Vyskúšajte! Dosiahnuť to, po čom túžime, je snom mnohých z nás. Postúpiť na kariérnom rebríčku, byť finančne nezávislý, rozbehnúť svoj vlastný bočný projekt – každý má iné predstavy. Problémom však je, že mnohí z nás nevedia, ako na to,...

Moja filozofia

Dialóg

24.08.2016 22:18
Veľmi dôležité slovo. Podnikateľ by mal pravidelne viesť dialóg so svojim účtovníkom ( a nie len o počasí). Tém ktoré treba prediskutovať...

Kvalita

13.05.2016 19:01
V súčasnosti je samostatných účtovníkov a účtovníckych firiem také množstvo, že sa len ťažko viete rozhodnúť a vybrať si. Ak chcete, aby účtovník...

Diskrétnosť

07.10.2015 17:00
Múdrosť je sklo, diskrétnosť je diamant.   V mojom živote som sa tiež stretla so situáciou, keď cudzí ľudia vedeli o mne viac ako ja...

Informovanosť

07.10.2015 16:58
Dnes nevyhnutné a veľmi dôležité. Informovať zákazníka o pripravovaných zmenách zákonov, aby mal možnosť včas reagovať. Tie sa u nás...

Dôvera

07.10.2015 16:37
Možno jedno z najdôležitejších slov. Ak nemá podnikateľ dôveru ku svojmu účtovníkovi, všetka spolupráca zlyháva. Ak sa bojí predostrieť svoje...

Referencie

LIPTEC s.r.o. Lipany, Mgr. Marta Mišenková

21.08.2017 11:30
veľmi spokojný  

ÚČTORE s.r.o.

10.08.2017 17:46
   

Silvia Gelienová

29.03.2017 21:35

Seedragon s.r.o.

22.02.2017 17:21
S prácou som spokojný, čomu nasvedčuje aj naša dlhoročná spolupráca. Cením si okrem spoľahlivosti a korektnosti, aj osobný prístup. Pri akomkoľvek probléme sa môžem na vás s dôverou obrátiť a vždy...

LukTrade s.r.o.

22.02.2017 17:19
Medzi prednosti patri: korektnosť, precíznosť a zodpovednosť. S dôrazom na tieto dôležité vlastnosti naša spolupráca v oblasti komplexnej starostlivosti o účtovnú agendu s firmou pokračuje dodnes a...

Vetro-plus, s.r.o.

07.02.2017 19:27
Zatiaľ maximálne .   Vetro-plus, s.r.o.  

CNC invest SK, s.r.o., Trenčín

06.02.2017 21:03
  Som veľmi spokojný. Nečakal som až taký záujem o našu spoločnosť ako Vášho zákazníka. So službami v oblasti tvorby transferovej dokumentácie som maximálne spokojný, ako aj súvisiacou...