Praktické pomôcky a vzory

1. vzor- Interná smernica základná pre PU

Súbory sú editovateľné vo Worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku -podnikajúcu právnickú osobu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

10€

2. vzor- Interná účtovná smernica- Inventarizácia

Súbory sú editovateľné vo Worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku 


8€

3. vzor- Interná smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov+ vzor vyhlásenia 

Súbory sú editovateľné vo Worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku 

10€

4. vzor- IS o zásadách a účtovaní pokladnice 

Súbory sú editovateľné vo Worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu účtovnú jednotku 

10€

5. poznámky- Neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve

Editovateľné vzorové poznámky pre neziskové organizácie vo Worde , ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu organizáciu 

10€

Objednajte si vzory 

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.