Cenník platný od 1.1.2024

Daňové priznanie typ A (zamestnanci):

 • študent  - od 10,- €
 • zamestnanec SK - od 20,-€
 • zamestnanec zahraničie - od 40,-€ 


Daňové priznanie typ B, SZČO

 • opatrovateľky - od 40,-€
 • daň z prenájmu,  predaja nehnuteľností - od 40,-€
 • paušálne výdavky - od 75,- €                        (12 faktúr, reg. pokladňa, úhrada odvodov)
 • daňová evidencia -  od 80,-€                     (podľa množstva dokladov)
 • účtovná evidencia - od 90,- €                     (podľa množstva dokladov)

Daňové priznanie Právnických osôb 

- 13. mesačný paušál, min.  100,- €


Daň z motorových vozidiel

- 1 vozidlo 30,- €

- každé ďalšie vozidlo + 5,- €Podvojné účtovníctvo 

Paušál :

- neplatiteľ DPH - od 60,-€ / mesiac (do 50položiek v UD-účtovný denník )

- platiteľ DPH - od 80,-€ / mesiac (  do 50 položiek UD)


Cena za položku: ( jeden zápis v účtovnom denníku- UD)

- neplatiteľ DPH - 1,25 € / položka (nad 50položiek v UD )

- platiteľ DPH - 0,75 € / položka 

- spracovanie a odoslanie DPH, KV, SV - od 20,00 € /mesiac 


Služby účtované osobitne:

 • štatistické výkazy, reporty pre banky, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
 • vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
 • vypracovanie cestovného príkazu a jeho zúčtovanie 15€/výkaz
 • vystavenie faktúry 5€
 • kniha jázd – cena dohodou
 • konzultačné a poradenské služby nad rámec – 15€/hod
Mzdy a personalistika

Minimálny mesačný paušál za spracovanie miezd  - 30,-€

- mzda zamestnanca - od 15,- € / mesiac.

- nad 20 zamestnancov - od 13,-€ / mesiac.

- vypracovanie pracovnej zmluvy - od 10,-€

- prihlásenie zamestnanca do poisťovní - od     5,-€

- ročné hlásenie - od 10,- € 

- ročné zúčtovanie dane zamestnanca od 5,-€ / zamestnanec 

Vypracovanie interných smerníc

- od 10,-€ / ks


Účtovné, ekonomické poradenstvo, kontrola účtovania

Individuálne, podľa požiadaviek klienta 

- nezmluvní klienti - 50,- € / hod.


Jednoduché účtovníctvo

Paušál: 

- neplatiteľ DPH - od 40,-€ / mesiac ( do 35položiek v PD)

- platiteľ DPH - od 70,- € / mesiac (do 100 položiek v PD)


Cena za položku: ( jeden zápis v peňažnom denníku- PD)

- neplatiteľ DH - 1,10 € / položka 

- platiteľ DPH - 0,70 € / položka  

- spracovanie a odoslanie DPH, KV, SV - od 20,00 € / mesiac 


Služby účtované osobitne:

 • štatistické výkazy, reporty pre banky, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
 • vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
 • vypracovanie cestovného príkazu a jeho zúčtovanie 15€/výkaz
 • vystavenie faktúry 5€
 • kniha jázd – cena dohodou
 • konzultačné a poradenské služby nad rámec – 15€/hodŽiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Ako prebieha spolupráca ?

1. Vypracujeme "Analýzu spracovania účtovníctva".

Najskôr podrobne preveríme všetko to čo potrebujete Vy a Vaša firma, čo Vám prípadne spôsobuje problémy a komplikácie. Analýza spracovania účtovníctva identifikuje všetky druhy činností a povinností súvisiacich s vedením účtovníctva, a stanoví odhad ich časovej náročnosti.


2. Navrhneme férovú cenovú ponuku

Keďže z analýzy budeme presne vedieť čo potrebujete a aké to bude náročné, tak Vám zostavíme férovú cenovú ponuku na mieru, tak aby ste boli spokojný.

3. Uzavrieme spoluprácu

Po odsúhlasení cenovej ponuky stanovíme paušálny poplatok za komplexný účtovný servis. Tento poplatok bude každého pol roka prehodnocovaný na základe objemu a zložitosti nami vykonaných prác tak, aby bola vždy naša spolupráca férová ako pre vás, tak aj voči nám.

4. Začíname

Následne si dohodneme fungovanie, nastavíme systém tak ako Vám to bude vyhovovať.