Základný cenník od 1.1.2021

 
 

Jednoduché účtovníctvo

Paušálna platba

- neplatca DPH ...... od 35,- € / mesiac

- platca DPH .......... od 50,- € / mesiac

(suma sa stanoví na začiatku a po dohodnutej dobe sa upravuje podľa počtu dokladov a náročnosti účtovníctva)

 

Cena na položky 

Zápis v peňažnom denníku, pohľadávkach, záväzkoch ....... 0,65 € / položka (riadok ), nad 100 dokladov 0,55 € / položka (riadok)

Daňové priznanie DPH ..... 20,00 €

 

 

Podvojné účtovníctvo

Paušálna platba

- neplatca DPH ...... od 55,- € / mesiac

- platca DPH .......... od 80,- € / mesiac

(suma sa stanoví na začiatku a po dohodnutej dobe sa upravuje podľa počtu dokladov a náročnosti účtovníctva)

 

Cena na položky

Účtovná položka - zápis v účtovnom denníku

platca DPH ................0,55 € / položka (riadok)

neplatca DPH............... 1,- € / položka (riadok)

Daňové priznanie DPH ..... 20,00 €, súhrnný výkaz......10,00 €.

 

 

Mzdy a personalistika

Mesačné spracovanie miezd, 1-3 zamestnanci 30,-€, každý ďalší zamestnanec od 10,- € / mesiac.

- prihlásenie, odhlásenie zamestnanca - 3,-€ / zamestnanec

- vypracovanie pracovnej zmluvy, výpoveď, dodatok k zmluve a pod.  - 5,-€ /zamestnanec

- RZD 5 € / zamestnanec

 

 

Daňové priznanie

- Daňové priznanie typ A

- študenti a brigádnici .................10,- €

- zamestnanci ....................... od 20,- €

- zamestnanci v zahraničí ..... od 30,- €

 

- Daňové priznanie typ B

- paušálne výdavky ..............   od 45,- € (12 faktúr, úhrada odvodov)

- daňová evidencia ...............   od 55,-€ (podľa množstva dokladov) 

- účtovná evidencia ..............   od 55,- € (podľa množstva dokladov)

 

- Daňové priznanie Právnických osôb

...................... od 100,- €

 

- Daň z motorových vozidiel

- 1 vozidlo 20,- €

- každé ďalšie vozidlo + 5,- €

 

Vypracovanie interných smerníc

- cena dohodou 

 

 

Účtovné, ekonomické poradenstvo

Individuálne, podľa požiadaviek klienta (osobne, mailom, telefonicky)

- nezmluvní klienti  ...... 50,- € / hod.

- zmluvní klienti ........... 35,- € / hod.

 

 

Ostatné služby 

Administratívne práce (napr.potvr.do banky)  .....   15,- € / hod.

Štatistický výkaz (podľa typu) .... od 15 €

 

 

 

 

Kontaktujte nás

f5c174cdb57bbb8cfb516342749031cffa5f6c43