Cenník od 1.7.2018

 

Základný cenník

Jednoduché účtovníctvo

 
Paušálna platba

- neplatca DPH ...... od 30,- € / mesiac

- platca DPH .......... od 50,- € / mesiac

(suma sa stanoví na začiatku a po dohodnutej dobe sa upravuje podľa počtu dokladov a náročnosti účtovníctva)

 

Cena na položky 

Účtovná položka - položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách, položka v daňovej evidencií .... 0,65 €

Daňové priznanie DPH ..... 20,00 €

 

Podvojné účtovníctvo

 
Paušálna platba

- neplatca DPH ...... od 50,- € / mesiac

- platca DPH .......... od 80,- € / mesiac

(suma sa stanoví na začiatku a po dohodnutej dobe sa upravuje podľa počtu dokladov a náročnosti účtovníctva)

 

Cena na položky

Účtovná položka - zápis v došlých faktúrach, vydaných faktúrach, pokladni a pod.  ..... 1,00 €

Daňové priznanie DPH ..... 20,00 €

 

 

Mzdy a personalistika

- vypracovanie mzdy za každého zamestnanca od 10,- € / mesiac

- prihlásenie, odhlásenie zamestnanca - 3,-€ / zamestnanec

- vypracovanie pracovnej zmluvy, výpoveď, dodatok k zmluve a pod.  - 5,-€ /zamestnanec

 

 

Daňové priznanie

- Daňové priznanie typ A           - študenti a brigádnici ............  5,- €

                                                     - zamestnanci ....................... 10,- €

                                                     - zamestnanci v zahraničí ..... 20,- €

- Daňové priznanie typ B           - paušálne výdavky .............. od 40,- €

                                                     - daňová evidencia ............... od 45,-€ (podľa množstva dokladov) 

                                                     - účtovná evidencia .............. od 50,- € (podľa množstva dokladov)

 

- Daňové priznanie Právnických osôb ...................... od 100,- €

 

- Daň z motorových vozidiel - 1 vozidlo 20,- €

                                                -  každé ďalšie + 5,- €

 

Vypracovanie interných smerníc

- cena dohodou 

 

 

Účtovné, ekonomické poradenstvo

Individuálne, podľa požiadaviek klienta (osobne, mailom, telefonicky)

- nezmluvní klienti  ...... 50,- € / hod.

- zmluvní klienti ........... 35,- € / hod.

 

 

Ostatné služby 

Administratívne práce (napr.potvr.do banky)  .....   15,- € / hod.

Štatistický výkaz (podľa typu) .... 15 € - 35 €

 

 

 
 

 

f5c174cdb57bbb8cfb516342749031cffa5f6c43