Cenník

Daňové priznania

Daňové priznanie typ A (zamestnanci) 

od 15,-€

Daňové priznanie typ B

- paušálne výdavky - od 45,- € (12 faktúr, úhrada odvodov)

- daňová evidencia -  od 55,-€ (podľa množstva dokladov)

- účtovná evidencia - od 55,- € (podľa množstva dokladov)

Daňové priznanie Právnických osôb 

od 100,- €

Daň z motorových vozidiel

- 1 vozidlo 20,- €

- každé ďalšie vozidlo + 5,- €


Jednoduché účtovníctvo 

Paušálna platba

- neplatiteľ DPH - od 35,- € / mesiac

- platiteľ DPH - od 50,- € / mesiac

(suma sa stanoví na začiatku a po dohodnutej dobe sa upravuje podľa počtu dokladov a náročnosti účtovníctva)

Cena na položky

Zápis v peňažnom denníku, pohľadávkach, záväzkoch - 0,65 € / položka (riadok ), 

nad 100 dokladov - 0,55 € / položka (riadok)

Daňové priznanie DPH ..... 20,00 €

Podvojné účtovníctvo 

Paušálna platba

- neplatiteľ DPH -  od 55,- € / mesiac

- platiteľ DPH - od 80,- € / mesiac

(suma sa stanoví na začiatku a po dohodnutej dobe sa upravuje podľa počtu dokladov a náročnosti účtovníctva)

Cena na položky

Účtovná položka - zápis v účtovnom denníku

platiteľ DPH - 0,55 € / položka (riadok)

neplatiteľ  DPH - 1,- € / položka (riadok)

-daňové priznanie DPH, KV - 20,00 €

-súhrnný výkaz - 10,00 €.


Mzdy a personalistika

Mesačné spracovanie miezd ( 1-3 zamestnanci) - 30,-€

- každý ďalší zamestnanec - od 10,- € / mesiac.

- prihlásenie, odhlásenie zamestnanca - 3,-€ / zamestnanec

- vypracovanie pracovnej zmluvy, výpoveď, dodatok k zmluve a pod. - 5,-€ /zamestnanec

- RZD 5 € / zamestnanec

Vypracovanie interných smerníc

- cena dohodou 

Účtovné, ekonomické poradenstvo, kontrola účtovania

Individuálne, podľa požiadaviek klienta 

- nezmluvní klienti - 50,- € / hod.

- zmluvní klienti - 35,- € / hod.


Ako prebieha spolupráca ?

1. Vypracujeme "Analýzu spracovania účtovníctva".

Najskôr podrobne preveríme všetko to čo potrebujete Vy a Vaša firma, čo Vám prípadne spôsobuje problémy a komplikácie. Analýza spracovania účtovníctva identifikuje všetky druhy činností a povinností súvisiacich s vedením účtovníctva, a stanoví odhad ich časovej náročnosti.


2. Navrhneme férovú cenovú ponuku

Keďže z analýzy budeme presne vedieť čo potrebujete a aké to bude náročné, tak Vám zostavíme férovú cenovú ponuku na mieru, tak aby ste boli spokojný.

3. Uzavrieme spoluprácu

Po odsúhlasení cenovej ponuky stanovíme paušálny poplatok za komplexný účtovný servis. Tento poplatok bude každého pol roka prehodnocovaný na základe objemu a zložitosti nami vykonaných prác tak, aby bola vždy naša spolupráca férová ako pre vás, tak aj voči nám.

4. Začíname

Následne si dohodneme fungovanie, nastavíme systém tak ako Vám to bude vyhovovať.  

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.